Dugnadskalender

Tuesday, 26-Aug-2014 20:33
 • Havnekomiteen har ansvar for å koordinere vedlikeholds- og utbyggings-aktivitetene.
 • Se på hvilke aktiviteter du ønsker å delta på (se Havnekomiteen planer) og send oss en meil eller skriv deg på listene som henger i klubbhuset.
 • Se i Klubbhuset (også her på web) for Dugnad og dugnadsreglement.
 • For inneværende år er følgende kalender satt opp:

 

****************************************************

INNKALLING TIL HØST FELLES-DUGNAD, Lørdag 30 august 2014, 1100-1600

Det arrangeres dugnad i båthavna vår lørdag 30 august. Varighet kl. 1100-1600.

1. Montering av pontonger
2. Div maling

3. Elektriker -arbeid
4. Rørlegger-arbeid

Neste dugnad lørdag 13. Sept.

Husk at ditt innsats på dugnaden kommer ikke bare klubben tilgode, men også et bidrag til å redusere din regning fra klubben i februar. Det kompenseres med kr. 150,- pr time. For detaljer se www.brekstadbåtklubb.no - Årsmøter

For Brekstad Båtklubb
Reridar Frog
978 42 653

****************************************************

INNKALLING TIL ÅRETS FØRSTE FELLES-DUGNAD, Lørdag 26. april 2014, 1100-1600

 Vi har en del vedlikehold å ta tak i etter en hard vinter.

Noe av arbeidet som skal utføres:
- Ettersyn av alle bryggeskjøter
- Ettersyn av alle vannkoblinger og kraner
- Ettersyn av alle strømuttak, og notering av målerstand
- Montere ekstra flottører på utriggere
- Reparasjon og montering av dør i bod på Oljekaia
- Skifte festeskruer i alle pullerter på Gjestebrygga
- Rep av skader og fendring etter båthavari på Gjestebrygga
- Forberede permanente vannposter på Gjestebrygga
- Platting og rekkverk på «Skryteplassen» ved Klubbhuset.
Dugnaden starter kl. 11:00 og vil vare til kl.16:00
Det blir kaffepause med matservering

For Brekstad Båtklubb
Reridar Frog
978 42 653


VFor å få anlegget i best mulig stand før «Halten Ocean Race» og «Sild & Seil» blir dugnad 2, lørdag den 24. mai kl1100 -1600

****************************************************

INNKALLING TIL ÅRETS FØRSTE FELLES-DUGNAD, lørdag den 24. mars 2012 kl1100

 

INNKALLING TIL DUGNAD 1.

Brekstad båtklubb inviterer sine medlemmer til dugnad lørdag 24.mars.
Oppmøte i klubbhuset, og vi satser på å komme igang klokken 1100.
Denne dagen skal vi legge ut igjen alle de minste utriggerne innerst i havna. Samtidlig skal vi også montere nye festeskinner for de nye mellomstore utriggerne.
Masse som skal gjøres denne første dugnadsdagen, så vi trenger et godt oppmøte fra medlemmene.
Ekstra boremaskiner og skjøteledning kan vi få bruk for.
Det vil som vanlig bli kaffe og enkel matservering i klubbhuset i løpet av dagen.INNKALLING TIL DUGNAD 2.

Allerede påfølgende onsdag 28.mars må vi til pers igjen.Dette for at havna skal være tilgjengelig for medlemmene i påsken.
Dette blir en ettermiddagsdugnad, og vi skal ved hjelp av kranbil heise på plass og montere de nye mellomstore utriggerne. Oppmøte og oppstart ved klubbhuset kl.1700.
Kun kaffeservering denne dagen.


På vegne av havnekomiteen:
Morten Aae

 

 

Velkommen til siste høst-dugnad for BrekstadBåtKlubb,

lørdag 22 oktober, oppstart kl.1430

****************************************************

INNKALLING TIL ÅRETS SISTE FELLES-DUGNAD, lørdag 22 oktober, oppstart kl.1430

 

(Dugnaden som er planlagt 15 oktober må gå ut da det er i høstferien)

Ting som skal gjøres:
-Demontere utriggere fra plass nr. 14 til 21. og montere ny skinne til nye utriggere.

-De som har båter liggende på disse plassene anmodes om å legge båtene i andre ledige båser.
-Utriggere på småplassene skal også tas i land for vinteren.
- Ta inn og tømme vannslanger.
- Ta med vinkelsliper den som har.

Det blir kaffepause med boller og skuffkake... :-)

Hilsen Frode Skomsvold

mob:91857509

froskom@online.no

 

****************************************************

 

Velkommen til høst-dugnad for BrekstadBåtKlubb,

torsdag 17. september 2011 kl1100

****************************************************

INNKALLING TIL ÅRETS TREDJE DUGNAD, lørdag 17. september, oppstart kl.1100

 

Oppstart kl.1100, og vi  satser på å legge igjen  4-5 timer på havna denne dagen.

Ta gjerne med stor vinkelsliper for å kutte ned resterende rekkverk og

brekkjern/motorsag for å dele opp gjestebrygge-biten som ligger ute på oljekaia.

 

Det blir skaffet frem to containere som blir stående ute på oljekaia, en for stål og en for øvrig avfall.

Ellers så er det en god del forefallende arbeid som gjenstår, se oppslag i klubbhus.

Nye utriggere skal monteres når bil-kran blir tilgjengelig, dette blir nok en midt-ukekveld. Kontakt Morten Aae, mobil 95885603 eller Stig Hovde mobil 91323688 for mer info.

 

****************************************************

INNKALLING TIL ÅRETS ANDRE DUGNAD, torsdag 26. mai

 

Vi prøver oss med en ettermiddagsdugnad denne gangen, torsdag 26. mai.

 

Oppstart kl.1600, og vi  satser på å legge igjen  4-5 timer på havna denne kvelden.

 

Denne gangen vil vi prioritere å få laget nye landfester til ”redningsskøytebrygga”.

Vi skal grave og lage forskaling i fyllingen nedenfor dieseltanken. Elles har vi mange andre arbeidsoppgaver vi kan spe på med hvis oppmøtet blir bra.

 

Ta gjerne med spett, hakke, spade, skjøteledning, stor vinkelsliper og personlig verneutstyr.

Vi vil også  servere kaffe og noe å bite i utover kvelden.

 

Fra og med 26. mai vil det være en alternativ  arbeidsplan å finne som oppslag i klubbhuset vårt. Her kan de medlemmene som også  vil jobbe utenom de fastsatte dugnadene finne seg arbeidsoppgaver.

 

Vi vil også opplyse om at de to neste planlagte dugnadene i år vil bli lørdag 17. september (endret fra 10. september), og lørdag 15. oktober.

Nærmere innkalling vil komme i forkant av disse dugnadene.

Vi takker for øvrig for  flott oppmøte under forrige dugnad, og håper at det passer for en del av medlemmene også denne gangen.

For havnekomiteen:

 

Morten Aae


 

Velkommen til vår-dugnad for BrekstadBåtKlubb,

lørdag den 16. april 2011 kl1100

****************************************************
INNKALLING TIL ÅRETS FØRSTE DUGNAD

Havnekomiteen inviterer herved alle medlemmene i klubben til å bidra til årets første dugnad på anlegget vårt.
Dagen vi har satt av er lørdag den 16. april, og vi starter kl. 1100 på formiddagen.

Vi kommer til å prioritere reparasjoner på gjestebrygga, samt å få lagt ut igjen de minste utriggerne som ligger lagret på Hovde.

Vi oppfordrer medlemmene til å ta med bil og tilhenger da dette trengs for å få fraktet utriggerne til havna igjen.

Ta gjerne også med resten av familien.
Skjøteledninger og handverktøy er det også alltids bruk for.
Det vil som vanlig bli servert kaffe og noe å bite i etter hvert.

Vi håper at dette passer for en del av medlemmene slik at vi kan gjøre anlegget presentabelt til påsken.

For havnekomiteen

Morten Aae, mobil 95885603
***********************************************

 

 

 

 

 

Velkommen til SISTE felles-dugnad for BrekstadBåtKlubb, lørdag 13. november kl. 1000

Tid for årets SISTE høstdugnad... kontakt Morten Aae på mobil 95885603 for
mer informasjon om ønskelig.

Møt opp for en hyggelig dugnadsdag lørdag 13. november kl. 1000...
(husk å noter timer i protokoll i Klubbhuset slik at din
dugnadsinnsats blir registrert...)

OBS!
Dette er SISTE mulighet for å gjøre ditt bidrag til båtklubben. Husk
at alle må gjøre sin del
(i følge gjeldene dugnadsregler skal hvert medlem bidra MED 5 TIMER insats) og
vi minner om at du må huske å skrive opp din innsats i boken som
ligger på bordet i klubbhuset.
Så langt i år er det ca. halvparten av medlemmene som har gjort dugnad.
Totalt har disse bidratt med ca. 200 timer. Tusen takk for flott innsats !
OBS!

Ting som står igen etter dugnaden sist helg, 20/10/2010

GJENSTÅENDE VEDLIKEHOLD PR.    06/11-10

 • Koble strøm på el - søyle ved plass nr. 16.

 

 • Oppgradering av utleiebrygga med forankringer, en del nytt treverk samt montere bryggepullerter.

 

 • Innbygging av kabel og vannrør langsetternybrygga.

 

 • Flytte landstag nedenfor dieseltank samt montering av nytt stag litt lengre ut på hjørnet av brygga. Her må det også støpes fundament til landfeste.

 

 • Montere flytepontonger på utriggere ved plass 27 og 29.

 

 • Reparere utrigger på plass nr. 1.

 

 • Klamring av div kabler rundt og under klubbhus.

 

 • Flytte styreskinnene til landgangen nedenfor dieseltank.

 

 • Legge om dieselrør og kabler til dieseltank. Utføres av Finseth.

 

 • Utbedre manglende fendring på ”Ørstadutriggere”.

 

 • Ettersyn og ev. etterstramming av alle bolter og innfestninger på ”Ørstadutriggere”.

 

 • Forlenge rekkverk på landgangen ved klubbhuset.

 

 • Maling av klubbhuset.

 

 • Fjerne gamle og defekte utriggere.

 

 • Utbedre julene på trebroa mellom bryggene.

 

 • Etterspikre dekke på nybrygga.

 

 • Omlegging av div. kabel og flytting av sikringer i boks v. molo.

 

 • Feste strømskap til molodekke ved dieseltank.

 

 • Reparere avrevet brygge (nybrygga).

 

 • Få laget nye fester til stag både på land og bryggesida.

 

 • Fjerne rekkverket langsetter moloen.

 

 • Generelt vedlikehold og ettersyn av alt forankringsmateriell på bryger. (utføres av dykker).

 

 

 

 

Oppslag over prioriterte oppgaver vil bli lagt frem i klubbhuset.

Ellers så er det mange oppgaver som kan passe akkurat for deg :-)

For å kappe ned rekkverk trengs skjøteledninger og gjerne en eller flere
store vinkelslipere (klubben betaler for skjerskivene som brukes).

Det blir kaffe og vafler litt ut på formiddagen.... :-)

Om du vet om noen som ikke står på mail listen,
se: http://www.brekstadbåtklubb.no/ --> Medlemsliste,
så gjerne videresend denne mailen til den og med kopi til brbaat@gmail.com.

Velkommen til en nok en hyggelig dag i havna og ta gjerne med
familiemedlemmer...

--
Mvh Brekstad Båtklubb
-------------------------------------------------------
med vennlig hilsen
Brekstad Båt Klubb [brbaat@gmail.com]
http://brekstadbåtklubb.no
-------------------------------------------------------

 

Velkommen til dugnad for BrekstadBåtKlubb, lørdag 30 oktober kl. 1000

 

Tid for årets høstdugnad... kontakt Morten Aae på mobil 95885603 for mer informasjon om ønskelig.

Møt opp for en hyggelig dugnadsdag... (husk å noter timer i protokoll i Klubbhuset slik at din dugnadsinnsats blir registrert...)

1. Opptak av småutriggere på plass 1 til ca.20) og kjøring av disse til vinteropplag.
(Obs! de som har båter i plass nr. 1 til ca.20 og gjerne vil beholde disse kan ta kontakt med Morten på tlf. 95885603).

2. Kapping av rekkverk på molokant (Kommunen betaler til klubbkassen for dette arbeidet)

3. Reparasjon av innfesting av nybrygge mot øst.

4. Strømtilkobling til strømsøyle ved plass 16 (dersom elektriker kommer)

5. Rydding langs molo, containere vil bli skaffet.

Oppslag over prioriterte oppgaver vil bli lagt frem i klubbhuset.

Ellers så er det mange oppgaver som kan passe akkurat for deg :-)

Ta med håndverktøy og skrumaskiner om mulig.

For å kappe ned rekkverk trengs mange skjøteledninger (evt. om noen har et aggregat) og gjerne en eller flere store vinkelslipere (klubben betaler for skjerskivene som brukes).

Det blir kaffe og vafler litt ut på formiddagen.... :-)

Velkommen til en hyggelig dag i havna (yr.no melder om fint høstvær) og ta gjerne med øvrige familiemedlemmer...

--
Mvh Brekstad Båtklubb
-------------------------------------------------------
med vennlig hilsen
Brekstad Båt Klubb [brbaat@gmail.com]
http://brekstadbåtklubb.no
-------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

Faste dugnadsdager 2010  
Tirsdag 10. april kl 1000-1500
Ansv. leder Tlf

Gunnar Hofstad

Morten Aae

Gjøremål for denne vårdugnaden er :
-Generell rydding etter vinteren.
-Sveising og montering av utriggere
-Generell reperasjoner etter vinteren
-En del reperasjoner etter vinteren
91663122
     

Årets første dugnad

Våren kom litt brått på i år, så denne dugnadsinnkallingen kommer dessverre litt sent
ut.

Men håper allikevel en del har anledning til og stille opp.
Datoen for denne er førstkommende Lørdag 10.04 kl 10.00 og ca frem til kl.15.00

Gjøremål for denne vårdugnaden er :
-Generell rydding etter vinteren.
-Sveising og montering av utriggere
-Generell reperasjoner etter vinteren
-En del reperasjoner etter vinteren

Håper noen har mulighet for og ta med litt håndverktøy til eget bruk.

Utover litt verktøy for de som har mulighet, så håper jeg at vi også i år samler en
del engasjerte, blide og vårklare dugnadsfolk slik at vi får havna star-klar for årets
båtsesong.

Vi setter selvfølgelig av tid til litt kaffe og noe og tygge på undeveis :)

Mvh Gunnar Hofstad, mob 91663122

 

Faste dugnadsdager 2009  
Tirsdag 12. mai kl 1700-2100
Ansv. leder Tlf
Kolbjørn G. Rep.utliggere, brygger, fester mv. 99092807
     
Lørdag 23. mai kl 1000-1500
Ansv. leder Tlf
Gunnar H. Rep.utliggere, brygger, fester mv. ??
     
x dd. mm kl tt00-tt00
Ansv. leder Tlf
Ikke bestemt enda....

A: Gjestebrygge forankring til bunn, inkl tegning av festeløsning.

 
Påbegynt 28. mai 2009

B. Skifte 6 utliggere, for plass ca 36-43.


 
  Ikke bestemt enda.... C. Ordne strøm; flytte skap til klubbhuset og installere 3 stolper.  
Ikke bestemt enda....

D. Reparere eller skifte ut badetrapp gjestebrygge.

  Ikke bestemt enda.... E. Montere nytt korrekt infoskilt/estetikk mv på gjestebrygga.  

 

 

 

Brekstad båtklubb - Investering og vedlikehold 2008 Sist oppdat: 25.03.2008
Tiltak Deltiltak Merknad Oppfølging/dugnadsled
Gjestebrygge; kontroll og forankring: .
Kontroll av forankring (dykk) Påbegynt 2007 Havnekomite
Nedtegning av fester / dokumentasjon Havnekomite
Eventuell reparasjon / forsterkning / festing (NB ->br 2) Påbegynt 2007 Havnekomite
Informasjons-skilt, sanitære forhold, priser etc Styret
Utlegging av utliggere brygge 1 og 2 før sessongen Utgår (Ikke tatt opp) Havnekomite
Ny-brygge 2006 (brygge 3-4) :   
Kontrollere / fullføre forankring / kryssvirer etc påbegynt 2006 og 2007 Havnekomite
Fendring til plasser som mangler Havnekomite
Brygge 4: 
Ta opp  / reparere 1-2 utliggere  slitasjeskader etc Havnekomite
Brygge 5 (NSSR): 
Kontrollere / fullføre forankring / kryssvirer etc Påbegynt 2007 Havnekomite
Elektrisk installasjon inkl belysning på bryggene: 
Fullføring av lys, strømmuttak etc iht plan iht årsmøtevedtak 2006  Havnekomite / Frode Brekstad
Legge ”sparklist” rundt kabler på brygge 3 Havnekomite
Flytte strømskap, fra nedg gjestegrygge til klubbhus  Havnekomite / Frode Brekstad
Installasjon på gjestebrygge, 2 strøm- / kontaktstolper Havnekomite / Frode Brekstad
Diverse:
Smøring av hengsler dører / vinduer Dugnadsdager Havnekomite
Rydding langs molo Dugnadsdager Havnekomite
Rengjøre /fjerne groe etc på brygger Dugnadsdager Havnekomite
Kontroll / vedlikehold / rydding generelt i anlegget  Dugnadsdager Havnekomite
Opptak av utliggere brygge 1 og 2 etter sessongen dersom aktuelt Havnekomite
Vanninnstallasjon
åpning / avstenging. Inspeksjon og kontroll
vedlikehold etter behov

 

Faste dugnadsdager 2007

 

 

Faste dugnadsdager 2005 Sist oppdatert: 10/05-2005
7. mai kl 1100-1600
Etternavn Fornavn Tlf
Lian Johnny 72524992
Myhre    
Gjestad    
     
Finseth Geir 72521446
Aae Morten 72521064
28. mai kl 1100-1600 med bilder
Etternavn Fornavn Tlf
Svein 72525294
Andersen Jon  
Hovde Thomas 72521890
Hustad Morten 91695337
Eriksen John Tore  
Wiik Arne 92661957
Hansen Tor Inge 72521007
Velferden   72512000
Askjemshalten Gisle 72524788
Arnø Gunnvald 72521315
Kotte Åge 72524726
Hågård Martin 72523426
Hernes Sverre 72524994
18. juni kl 1100-1600
Etternavn Fornavn Tlf
Sigurdsen Sigurd 72524588
Stene Ivar Magne 99704611
Moltubakk Per 72524438
Gjerlaug John Fredrik 92813751
Nilsen Ole Andre  
Langeland Viktor 92604713
Pedersen Brynjulf 72524893
E3A   72512000
Bekken Ketil 72521017
Molterberg Thomas 99634107
Nebb Kjell 73854319
15. okt kl 1100-1600
Etternavn Fornavn Tlf
Hoff Mathisen Berit 72525034
Karlsvik Asbjørn 72521147
Solem Jørund  
330 Skv   72512000
Strøm Ken Ronny 72525120
Rosenlund Morten 72525373
Halvorsen Rune  
Nebb Kjell 73854319
Skogstad Stig 72525032