Havnekomiteen

Tuesday, 11-May-2010 12:27

 

 • Havnekomiteen har til ansvar og koordinere vedlikeholds- og utbyggings-aktivitetene.
 • Havnplakat for gjestebrygge 2010.
 • For 2009 er følgende oppgaver prioritert:
  • Vedlikeholdsplan
  • Årsmøte referat - Vedlegg B 
   Brekstad båtklubb - Investering og vedlikehold 2009 Sist oppdat: 01.03.2009 årsm 2009 -sak 6
   Tiltak Deltiltak Merknad Oppfølging/dugnadsled Kostnad
   Gjestebrygge; kontroll og forankring:
   Nedtegning av fester / dokumentasjon Havnekomite
   Eventuell reparasjon / forsterkning / festing (NB ->br 2) Påbegynt 2007 Havnekomite 5 000
   Informasjons-skilt, sanitære forhold, priser etc Styret 1 000
   Utlegging av utliggere brygge 1 og 2 før sessongen Utgår (Ikke tatt opp) Havnekomite
   Ny-brygge 2006 (brygge 3-4) :   
   Kontrollere / fullføre forankring / kryssvirer etc påbegynt 2006 og 2007 Havnekomite 1000
   Fendring til plasser som mangler Havnekomite 2000
   Brygge 4: 
   Oppgradere 9 plasser, dvs kjøpe 8-9 utliggere a ca 15000  avgj av årsmøtet Havnekomite 113000
   Ta opp  / reparere 1-2 utliggere  slitasjeskader etc Havnekomite 1000
   Brygge 5 (NSSR): 
   Vannkrane / isopor må rep
   Kontroll forankring / kryssvirer etc Havnekomite
   Elektrisk installasjon inkl belysning på bryggene: 
   Fullføring av lys, strømmuttak etc iht plan iht årsmøtevedtak 2006  Havnekomite / Frode Brekstad
   Flytte strømskap, fra nedg gjestegrygge til klubbhus  Havnekomite / Frode Brekstad 4000
   Installasjon på gjestebrygge, i 2 strømstolper (anskaffet 2008) Havnekomite / Frode Brekstad
   Diverse:
   Smøring av hengsler dører / vinduer Dugnadsdager Havnekomite
   Rydding langs molo Dugnadsdager Havnekomite
   Rengjøre /fjerne groe etc på brygger Dugnadsdager Havnekomite
   Kontroll / vedlikehold / rydding generelt i anlegget  Dugnadsdager Havnekomite 2000
   Opptak av utliggere brygge 1 og 2 etter sessongen dersom aktuelt Havnekomite
   Vanninnstallasjon
   Insp, kontroll vedl etter behov 2000
   Åpning / avstenging for sesongen
   Estimert kostnad nyanlegg og vedlikehold 2009: 131000
 • For 2006 har følgende oppgave proiritet:
  • Vedlikeholdsplan
  • Brekstad båtklubb - vedlikehold 2006 Forslag 2006 Sist oppdatert: 10.01.2006
   Tiltak Deltiltak Merknad Oppfølging / dugnadsleder Kostnad
   Gjestebrygge; Kontroll, evnt sikre forankring:
   Kontroll av forankring (dykk) Dykkere i klubben Havnekomite
   Nedtegning av fester / dokumentasjon Havnekomite
   Eventuell reparasjon / forsterkning Havnekomite
   Informasjons-skilt, sanitære forhold, priser etc Styret
   Utlegging av utliggere brygge 1 og 2 før sessongen Innen 29. april  NAEW FOL/ Havnekomite
   Ny-brygge (3 -4 sammenbygning):  
   Bestilling / leverandørkontakt brygge ca 33m Terje Myhre / styret 116000
   Bestilling / leverandørkontakt 3 utliggere m/dørk 66000
   Montering brygge, div festebolter, spiker etc Havnekomite / styret 1000
   Kle med dobbel 2"x8" på nybrygga Dugnad 22. og 29. april  Havnekomite 3000
   Anskaffe 1 og montere 2 nye stag til landfestene Dugnad 22. og 29. april  Havnekomite 3000
   Montering / flytting 5 utliggere store plasser brukere aktuelle plasser
   Montering utligger for mellomplass nybrygge Morten Aae
   Brygge 4:
   Ta opp  / reparere 1-2 utliggere Dugnadsdager Havnekomite
   Rep ytterste utligger inkl feste ved "OTTO"/E3A NAEW FOL Ørland
   Elektrisk installasjon inkl belysning på bryggene:
   Iht pkt 5 på årsmøtet Havnekomite / Frode Brekstad
   Diverse:
   Maling klubbhus Dugnadsdager Havnekomite
   Smøring av hengsler dører / vinduer Dugnadsdager Havnekomite
   Rydding langs molo Dugnadsdager Havnekomite
   Rengjøre /fjerne groe etc på brygger Dugnadsdager Havnekomite
   Kontroll vedlikehold av anlegget / rydding Dugnadsdager Havnekomite
   Opptak av utliggere brygge 1 og 2 etter sessongen Dugnad 28. okt Havnekomite
   189000

 

 

 • For 2005 har følgende oppgave proiritet:
  • Vedlikeholdsplan 2005
  • Styret og havnekomiteen har etablert en vedlikeholdsplan for 2005. Hensikten er å avklare klubbens ambisjoner for inneværende år, gi medlemmene innsyn i klubbens planer - og å skaffe det enkelte medlem forutsigbarhet mht hva som kreves av dugnadsinnsats etc. Planen sendes ut sammen med denne info.
 • Havnekomiteen er meget aktiv, se på sidene og Dugnadskalender.

  Brekstad båtklubb - vedlikehold 2005

Nedgang til gjestebrygge:


Fundament landfeste
Skaffe landgang
Montering på land og brygge
Strøm og vann over-gang / installasjon generelt


Gjestebrygge:


Strøm "-punkter" med lys, 2 stk
Sittegrupper, 2 stk
Montering av strøm / benker etc / eventuelt

Brygge 4:


Ta opp / reparere 8-10 utliggere Montere flyte-elementer på ny-utliggerne

Ny-brygge (3 -4 sammenbygning):


Støpe fundamenter Anbudsinnhenting / montering

Diverse:


Maling klubbhus
Smøring av hengsler dører / vinduer Rydding langs molo
Rengjøre /fjerne groe etc på brygger Kontroll av anlegget / rydding

Opptak av utliggere brygge 1 og 2 etter sessongen