Priser

Gjeldende Priser 2024

Vipps Bedrift, vipps-nummeret: 523492.
Opp t.o.m. 39 fot, kr. 220,-
Fra 40 fot og over, kr. 250,-

GO MARINA APP
Opp t.o.m. 39 fot, kr.220,-
Fra 40 fot og over, kr. 250,-

Kontanter i selvbetjeningskassa på land (nylig endret)
Opp t.o.m. 39 fot, kr.220,-
Fra 40 fot og over, kr. 250,-

NB! - Kommersiell virksomhet (Brønnbåter, dykkerbåter, fiskebåter, arbeids båter, RIBB i tjeneste) betaler kr. 500,- pr døgn og ved korte anløp.

NB! - Fritidsbåter
Dagstur til Brekstad innenfor åpningstiden til butikkene er gratis.
Dette gjelder ikke hvis du bruker strøm. Havneleie betales ved overnatting eller ved besøk over 5 timer.
Langtidsleie pr måned etter avtale. Minstepris kr. 2500,-
I vinterhalvåret kan det forekomme andre priser.
Hvis leien medfører bruk av strøm så blir dette ekstra kr.2,00,- pr kwt.
Strømmåler vil bli montert.
Kostnaden for strømforbruk vil bli etter fakturert månedlig.
Vær oppmerksom på at strømuttakene vil være stengt i vintersesongen.

Ved behov kontakt vaktelefon.
Vakttelefon +47 46649990
(Vakttelefonen blir tidvis ikke besvart)

Retningslinjer.
• Gjestebrygga er fortrinnsvis forbeholdt fritidsbåter.
• Vi oppfordrer våre gjester til å ta hensyn med tanke på ro og orden og henstiller til alle om ro i perioden mellom kl 23:00 og 07.00.
• Båter over 50 fot må innhente oppholdstillatelse fra styret. Eventuelle begrensninger vil være væravhengig.
• Fiskebåter og andre fartøyer som driver næringsvirksomhet må før brygga blir tatt i bruk, kontakte styret som vil behandle hvert enkelt tilfelle.
• Det er mulig å fremforhandle avtale om langtidsleie i vinterhalvåret (oktober t.o.m. mars) for både fritidsbåter og fartøy som driver konvensjonell drift.
Ved eventuell langtidsleie så vil minste leietid være 1 måned.
Forbruk av strøm vil komme i tillegg. Fastsetting av pris pr kW/t vil være i.h.t. til strømleverandørens pris, pluss påslag.
• Anlegget tillates ikke brukt til salg og eierskifte av båter. Den eller de som henlegger sine båter for avhenting ved eventuelt salg må påregne at båten vil bli fjernet for eiers regning.
• Eier / bruker av båt er ansvarlig for det ikke påføres skade på brygga. Eventuelle kostnader for påført skade vil bli belastet eier / bruker.
• Vi ser gjerne at dere bruker VIPPS eller GoMarina ved betaling for leie. Det er også muligheter for å betale kontant, men dette er ikke anbefalt. Betalingskonvolutter finner dere i egen kasse ved nedgangen til gjestebrygga.
Alle besøkende som har til hensikt å overnatte ved Brekstad Gjestebrygge skal betale ved ankomst, ikke når man forlater brygga.
Påbegynt døgn starter kl 12:00

Besøk oss gjerne på vinteren også og benytt gjerne gjestebryggen hvor landgangen leder til store opplevelser ;-)